Navigace

Obsah

Global Teacher Prize Czech Republic – 2.místo obsadila paní Štěpánka Baierlová ze ZŠ Sušice Lerchova

Typ: ostatní
Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice. Sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity.

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice.

Sleduje odbornost pedagogů a jejich práci v těchto rovinách:

  • individuální přístup k žákům – jak probíhá podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka a zda je schopný vytvořit takový systém své pedagogické práce, který dokáže zajistit každému žákovi co nejvyšší rozvoj úměrný jeho schopnostem
  • vytváření a používání přenositelných inovativních učebních metod – sleduje se, zda se učitel rozvíjí a hledá různé formy a metody práce, které je ochoten i dále šířit
  • spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi a aktivní účast v mimoškolních aktivitách – sleduje se přesah učitele mimo rámec dané školy a jeho další aktivita, která souvisí s jeho pedagogickou prací
  • zapojení a vliv v profesní komunitě - sleduje se aktivní podpora učitelské profese a přínos k její prestiži (podpora ostatních kolegů v rozvoji jejich dovedností – mentorství a lektorování, příspěvky do veřejných debat o učitelské profesi, články, blogy, mediální vystoupení).

 

Pořadatelé ze společnosti EDUin v letošním 3. ročníku Global Teacher Prize Czech Republic obdrželi rekordní počet 1700 nominací na ideálního učitele

EDUin je obecně prospěšná společnost založená roku 2010 , jejímž hlavním cílem je, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu – jak ve své škole, tak i ve městě či regionu.

 

Nominovaní museli projít třemi koly hodnocení:

  • V prvním kole hodnocení posuzovali přihlášky nezávislí hodnotitelé, kteří na základě bodového hodnocení přihlášek vybrali 30 semifinalistů.
  • Ve druhém kole každý hodnotitel na základě doložených skutečností sestavil pořadí 15 kandidátů, které by on doporučil. Přihlášky 10 kandidátů s nejvyšším bodovým hodnocením postupují do finále ceny.
  • Finalisty ceny navštívila odborná porota na místech jejich působiště a na základě prostudování přihlášek, přiložených důkazů a vyhodnocení práce finalistů v praxi vybrala na společném zasedání 3 vítěze ceny. Vloni odborná porota rozhodovala podle toho, jak finalisté učí naživo. Letos vítěz musel ukázat, že umí učit také online. (c) Kateřina LánskáVítězná trojice GTPCR 2020

                                    Vítězná trojice GTPCR 2020

1. místo - Václav Fiala (uprostřed), učitel biologie a chemie na Základní škole Brigádníků v Praze. Komise jej ocenila za důvěru ve schopnosti žáků a práci s jejich vnitřní motivací, za nadšení pro badatelský styl výuky, který se mu podařilo přenést do vzdělávání na dálku, i za uplatňování principů konstruktivistické pedagogiky.Na 2. místě porota ocenila učitelku matematiky, informatiky a robotiky ze Základní školy Sušice Štěpánku Baierlovou, 3. místo obsadil Alexis Katakalidis z Gymnázia Jana Nerudy v Praze  (na obrázku vlevo).

 

Stříbrná Štěpánka Baierlová ze ZŠ Sušice například převedla celou školu na online během pár dnů. Její aprobace je matematika a informatika, takže to brala jako svojí povinnost, jak uvedla v rozhovoru pro tisk při vyhlašování vítězů této ceny v Praze.

Předání ceny senátorem Růžičkoun

Na fotu předává cenu paní Baierlové za 2. místo Mgr. Jiří Růžička, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, dlouhodobý ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze. Věnoval se koncepci školních vzdělávacích programů, rozvoji osobnosti dospívajících a prevenci před společensky nežádoucími jevy. Je jedním ze spoluautorů projektu zážitkových kurzů středoškoláků v ČR a spoluzakladatel Asociace ředitelů gymnázií.

Paní Štěpánka Baierlová je v našem MAPu zapojená v pracovních skupinách čtenářské a matematické gramotnosti, kde se snaží prosazovat zapojení digitálních technologií do vzdělávacího procesu. Lektorovala nám velké množství seminářů pro učitele (Robotika a Beeboti, Ozoboti a jejich programování pomocí počítače, Robotická stavebnice LEGO Wedo, Robotické dny pro rodiče s dětmi, Využití robotiky k rozvoji dovedností 21. století ve škole, Kde brát inspiraci v ICT, Programování v jazyce SCRATCH, QR kody a další náměty do výuky různých předmětů, Co s těmi Classroom a Teams dál, Jak efektivně používat Google Classroom). Učitelé z našeho území měli možnost zavítat také do Centra robotiky v Plzni, kde je paní Baierlová lektorkou na částečný úvazek.

Je o ni všeobecně známo, že jedním z cílů, který si jako učitelka klade, je přitáhnout k robotice i dívky. Protože je skutečně výjimečnou ženou, položili jsme jí ještě pár zvídavých otázek.

Kdo Vás na cenu nominoval?

Na cenu mne nominoval kolega učitel Lukáš Hartmann a jeho slova mne opravdu potěšila, cituji:“ Štěpánka je průkopník robotiky. Sice ji znám jen z workshopů, kde ukazuje různorodé příklady praxe, kterými dokáže propojit roboty i s látkou, kde bych to nečekal. Navíc je vždy ochotna poradit, neustále nasává a aplikuje nové zdroje do výuky. A co bych zvláště ocenil, hodně času tráví sdílením svých dovedností a znalostí s jinými učiteli. Nedávno začala v týmu tvořit onlinové kurzy robotiky. Přijde mi, že je jedna ze zcela zásadních průkopníků robotiky v české pedagogické kotlině. Štěpánko, moc děkuji za radost, kterou mi přináší tvé workshopy a všechen dobře využitý čas, který mi už tolikrát ukázal, kudy se také dá jít."

Při soutěži se jede odborná porota podívat přímo do školy, kde finalista učí. Jak návštěva probíhala?

Letošní ročník byl jiný, protože v době návštěv poroty již byly zavřené školy a výuka probíhala distančně. Nicméně se zástupci poroty zúčastnili mé online hodiny matematiky, webináře, který jsem vedla pro učitele, také jsme spolu absolvovali dva rozhovory, kde jsme si povídali o mém pohledu na učitelskou profesi, ale i o tom, jak co nejlépe zvládat výuku na dálku.

Proč jste si jako obor vybrala matematiku a informatiku, nezvyklé to obory pro ženu?

Ke studiu matematiky mne inspiroval můj učitel na gymnáziu, milovala jsem jeho hodiny, to on mi ukázal, jak může být matematika krásná, ale zároveň i tajemná a tak trochu záhadná. Informatika už tak cílená nebyla, protože to byl obor, o kterém jsem při vstupu na VŠ nevěděla vůbec nic. Moje maminka byla učitelka, někdy mne jako malou brala do svých hodin nebo na školní výlety. Vybrala jsem si tedy učitelství na Matfyzu, hledala aprobaci k matematice – a volba padla na informatiku. J

Jaké jsou vaše cíle v profesním životě?

Já o tom takhle nepřemýšlím, vždy se objeví něco, čemu se v danou chvíli věnuji a snažím se to dotáhnout, co nejdále. Teď to třeba je formativní hodnocení. Učím se společně se svými žáky, zkoušíme a ladíme nové metody a způsoby dávání zpětné vazby. Určitě je to běh na dlouhou trať, ale dává mi to smysl.

Co ve škole pokládáte za podstatné?

Atmosféru a bezpečné prostředí, protože to je základem každého učení. Důležité jsou vztahy a teď nemyslím, jen vztahy ve třídě. Myslím vztahy mezi všemi subjekty, které se na vzdělávání podílí – vedení, učitelé, žáci i rodiče. Bezpečná škola, která funguje jako tým, umožňuje rozvoj každému z dětí, ať už těm nadanějším nebo těm, které více potřebují naší pomoc.

Druhou takovou podstatnou věcí je rozvoj dovedností. Připravujeme děti na budoucnost, o které netušíme, jak bude vypadat. Znalosti by měly být jen základem, rozvíjejme u dětí dovednosti, které budou potřeba v každé době – přemýšlení, flexibilitu, schopnost řešit problémy a hlavně spolupráci.

Jak si představujete výuku informatiky a robotiky na školách?

V této oblasti má MŠMT vůči školám obrovský dluh. Hodinové dotace předmětu informatika (1 + 1) vůbec neodpovídají potřebám 21. století. Revize rámcového vzdělávacího programu v oblasti informatiky probíhá už řadu let a výsledek pořád není. Asi není čas spoléhat se na to, co nám shora připraví, spousta škol už začala sama u sebe – navýšili hodinovou dotaci v informatice, k obsahu, který byl zaměřen na rozvoj digitálních dovedností, přidali i rozvoj informatického myšlení a robotiku. Roboti nejsou budoucností, už teď jsou všude kolem nás a v budoucnu nenajdeme povolání, kde by se spolupráce s roboty neobjevila.

Co byste chtěla vzkázat do území MAS Pošumaví, kam tento Zpravodaj zavítá? Tzn. Horažďovicko, Sušicko, Klatovsko?

Kolegové, naše povolání má smysl. A když na vás náhodou padne těžká chvilka, hledejte inspiraci a pomoc v komunitách. Vědomí toho, že na to nejste sami, dělá zázraky. Všem přeji úspěšné zvládnutí těžkého období distanční výuky a brzký návrat všech do našich škol.


Vytvořeno: 19. 1. 2021
Poslední aktualizace: 19. 1. 2021 15:12
Autor: Ing. Marie Kaufnerová