Obsah

Dotace do vzdělávání - JARO 2020

Typ: ostatní
Přinášíme přehled dotací do vzdělávacích aktivit pro děti a žáky do 15 let, o které je možno požádat jak v rámci formálního tak neformálního vzdělávání. Určené je tedy pro školy, obce, neziskové organizace zabývající se též vzděláváním dětí a mládeže a v některých případech (oblast sportovní) i pro fyzické osoby.

 20. ledna 2020 proběhlo pracovního setkání MAP II, jehož účelem bylo seznámit veřejnost se současnými možnostmi dotací do vzdělávacích aktivit určených pro děti do 15 let na našem území. V přílohách zápisu najdete přehled dotačních titulů, s důležitými  daty  a s konkrétními odkazy na podrobnosti jednotlivých výzev, prezentaci k výzvě PŘÍRODNÍ ZAHRADY, časopis  „Školní zahrada“ s popisem konkrétních námětů str. 9-12 a přehled možných výdajů této výzvy.

 

Asi největší kladná  změna se objevila v dotacích od Ministerstva životního prostředí, kdy ve výzvě „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“ (otevřená do 30. 3.2020)  je možno i bez složité projektové dokumentace zajistit např. vybavení pro výuku v přírodě na ZŠ a MŠ (zahradní nářadí, sazenice, zavlažovací systémy, zařízení pro chov drobného zvířectva, sušárny na ovoce, literaturu, fóliovníky, informační panely nebo školní tabule do zahrady, kompostéry či kompostovací toalety, stany či přístřešky z přírodního materiálu aj.) včetně laviček a stolů s 85 % dotací. Organizace, které se inspirují konceptem „lesních MŠ“ pak mohou zažádat i o jurty a vybavení pro zajištění hygienického zázemí (viz. příloha „Výzva_7_2019_PRIRODNI ZAHRADY _Zpusobile_vydaje“ obsahující „Náklady obvyklých prvků přírodních zahrad a souvisejících výdajů“).  V rámci těchto projektů je  možné si zaplatit i poradenství a certifikaci přírodní zahrady (dobrovolné). Certifikaci mohou organizace využít jako prezentaci podpory zdravého životního stylu a výuky v souladu s přírodou.  Poradce si můžete vyhledat na www.prirodnizahrada.eu anebo se obrátit na naši kolegyni  z MAS Pošumaví, která se přírodními zahradami zabývá a provádí i jejich certifikaci (p. Věra Dvořáková, tel. 604859186).

 

Dále jsou vyhlášené výzvy na výstavbu a rekonstrukci hřišť a tělocvičen (MMR, Plzeňský Kraj)

a další již tradičně se opakující granty z Plzeňského kraje s termínem 10.2.2020:

  • „Podpora tělovýchovy a sportu“
  • „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže“
  • „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“
  • „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 3. 2. 2020
Poslední aktualizace: 3. 2. 2020 11:58
Autor: Ing. Marie Kaufnerová