Navigace

Obsah

ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I - zhodnocení ukončené výzvy

Typ: ostatní
Poslední den měsíce června nebyl nejen posledním školním dnem ale i poslední možností podání žádosti do výzvy č. 22 ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I vyhlášenou v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. Jak "naše" školy této šance využili najdete v následujícím článku.

Z celkového počtu 61 školských subjektů (mateřských a základních škol) na území MAS Pošumaví využilo možnost získat další finanční prostředky na provozování různých aktivit prostřednictvím tzv. zjednodušených projektů v rámci výše uvedené výzvy (uzávěrka výzvy byla dne 30. 6. 2017) pouze 19 subjektů tj. cca 31 %.

Podrobnější údaje viz. tabulka:

Území ORP

Počet škol na území MAS Pošumaví

Počet škol, které podali žádost do výzvy č. 22 Šablony I

Procento zapojení škol na území MAS Pošumaví v rámci jednotlivých ORP

ORP KLATOVY

19

6

32

ORP SUŠICE

15

6

40

ORP HORAŽĎOVICE

10

4

40

ORP DOMAŽLICE

15

2

13

ORP NEPOMUK

2

1

50

 

Školy využily následující šablony:


Školy využily následující šablony:

NÁZEV ŠABLONY (zjednodušeného projektu)

Počet škol, které plánují tuto šablonu využívat

Počet aktivit[1], které budou realizovány

Nárokovaná částka na tyto aktivity v Kč

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

7

244

           331 840   

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

10

133

        1 133 559   

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

5

123

        3 448 305   

Školní asistent - personální podpora ZŠ

4

84

        1 470 840   

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

4

69

        1 164 720   

Školní asistent - personální podpora MŠ

4

59

        1 033 090   

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

3

59

        1 654 065   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

7

53

           357 856   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost

5

52

           351 104   

Tandemová výuka na ZŠ

5

49

           381 220   

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická pregramotnost

5

47

           317 344   

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

8

46

           794 742   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Inkluze

2

44

           297 088   

Chůva - personální podpora MŠ

2

43

           693 805   

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Inkluze

5

39

           263 328   

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

5

37

           249 824   

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

6

34

           344 352   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Cizí jazyky

3

24

           567 168   

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

6

23

           397 371   

Sociální pedagog - personální podpora ZŠ

1

22

           103 290   

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

1

20

           560 700   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Mentoring

3

19

           256 576   

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

3

16

           108 032   

Individualizace vzdělávání v MŠ

2

13

           219 440   

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

3

12

           303 840   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky

3

9

           121 536   

CLIL ve výuce na ZŠ

3

8

           215 080   

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

4

5

             42 460   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin -Čtenářská gramotnost

1

5

           118 160   

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2

3

             76 707   

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Čtenářská gramotnost

2

3

             48 408   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin -  Cizí jazyky

1

3

             20 256   

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

2

2

             44 112   

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ -  Matematická gramotnost

1

2

             32 272   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin Čtenářská gramotnost

1

2

             27 008   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - Matematická gramotnost

1

2

             27 008   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin - Matematická gramotnost

1

2

             47 264   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Cizí jazyky

1

2

           573 920   

Nové metody ve výuce na ZŠ - Matematická gramotnost

1

1

             5 377   

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

1

1

             22 056   

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

1

1

               8 492   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Mentoring

1

1

             33 760   

Celková částka rozpočtů škol – Šablony pro MŠ a ZŠ I      

 

 v Kč

     18 267 375   

                                                                                                                           

 

[1] Aktivity jsou např.  - u personálních šablon zpravidla definovány jako člověkoměsíce při polovičním úvazku;

                                      - u DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) označeny minimálním počtem hodin vzdělávání;

                                      -  přesný popis jednotlivých aktivit je uveden na webu MŠMT v dokumentu  Přehled šablon a jejich věcný výklad , který

                                         přílohou č. 3 výzvy č. 22 OP VVV

 

 

Při zjišťování důvodů nevyužití těchto finančních možností se jeví

Ø  u malých mateřských škol a malotřídních základních škol problematická zastupitelnost pedagogů v případě využívání školících aktivit, administrativní náročnost projektů, ale především nemožnost sestavit smysluplnou a pro malý kolektiv zrealizovatelnou kombinaci šablon reflektující minimální limit rozpočtovaných aktivit ve výši 200 tis. Kč.

Ø  u větších škol jako nejčastější nezájem o nabízené šablony, pocit administrativní náročnosti nebo špatné zkušenosti s postupem MŠMT v rámci realizace výzvy „EU peníze základním školám“ v programovém období 2007-2013 nebo nepříjemné zkušenosti ze zapojení do projektů OP VK realizovaných jinými institucemi (např. chybně administrovaná výběrová řízení), případně výměny ředitelů v období podávání žádostí.

Projekty výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I jsou dvouleté a jejich realizace musí být ukončena do 31. 8. 2019. V roce 2018 by mělo být vyhlášeno další kolo výzvy těchto zjednodušených projektů pro MŠ a ZŠ.

 

[1] Aktivity jsou např.  - u personálních šablon zpravidla definovány jako člověkoměsíce při polovičním úvazku;

                                      - u DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) označeny minimálním počtem hodin vzdělávání;

                                      -  přesný popis jednotlivých aktivit je uveden na webu MŠMT v dokumentu  Přehled šablon a jejich věcný výklad , který

                                         přílohou č. 3 výzvy č. 22 OP VVV

 


Vytvořeno: 9. 8. 2017
Poslední aktualizace: 9. 8. 2017 7:22
Autor: Ing. Marie Kaufnerová