Navigace

Obsah

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU

Typ: ostatní
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP SušiceMAS Pošumaví, zpracovatel projektu Mstní akční plány rozvoje vzdělávání, vyzývá veřejnost k připomínkování pracovní verze Místního akčního plánu pro Sušicko


Vážení obyvatelé Sušicka,

obracíme se na Vás s výzvou k připomínkování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Sušice. Tento místní akční plán (MAP) se týká rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let, tedy vzdělávání mateřského, základního, i neformálního a zájmového. Plán se věnuje oblastem, které byly v území zjištěny jako nedostatečně nasycené a po kterých je v území poptávka. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů pro další rozvoj vzdělávání na území ORP Sušice.

Vyzýváme veřejnost, aby nám zasílala podněty k úpravě, rozšíření a doplnění tohoto plánu aktivit, podporujících rozvoj vzdělávání. Budeme rádi za jakékoliv podněty, které dotvoří tento místní akční plán do podoby, která bude pro území užitečná, efektivní a bude pokrývat jeho reálné potřeby. Soubory, ke kterým se můžete vyjadřovat, naleznete pod tímto článkem. 

Své podněty prosím zasílejte na e-mail haisman@masposumavi.cz. Podněty mohou mít podobu e-mailového dopisu, nebo mohou být vepsány do souboru (odlišnou barvou) a soubor zaslán e-mailem.

Zároveň, pokud jste zástupcem organizace, která má se vzděláváním souvislost, můžete nás informovat o aktivitách z MAP, na kterých byste chtěli participovat.

Předem děkuji všem zúčastněným za spolupráci. Ta je velmi důležitá, protože aktivity, které nyní naplánujeme, budeme realizovat v následujících letech. Je tedy důležité, aby byly tyto aktivity naplánovány v zájmu území a s lidmi z území. Podněty a doplněné soubory prosím zasílejte nejdéle do 16.4.2018.

Jindřich Haišman, koordinátor MAP pro území ORP Sušice.


Přílohy

Vytvořeno: 5. 4. 2018
Poslední aktualizace: 5. 4. 2018 12:47
Autor: Mgr. Jindřich Haišman