Navigace

Obsah

Logolink OP VVV

Projekt MAP a jeho účel:

Cílem Místního akčního plánu (zkratka MAP) pro ORP Sušice je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

MAP byl sestaven v rámci dvouletého projektu (srpen 2016 - červenec 2018) Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Sušice . reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000384 financovaného z OP VVV.

Níže je ke stažení finální MAP pro Sušicko, odsouhlasený Řídícím výborem i zřizovateli. Aktualizovaná verze Strategického rámce včetně seznamu investičních priorit byla zaslána na Regionální stálou konferenci k vyvěšení na webu uzemnidimenze.cz (je využíváno poskytovateli investičních dotací ke kontrole žádostí).
Finální MAP obsahuje tyto části:
- analytickou část a manažerský souhrn
- strategickou část - Strategický rámec MAP včetně seznamu investičních priorit
- akční plán:  a) aktivity spolupráce - společné aktivity pro více škol a další partnery

                       b) aktivity škol - seznam možností získání penežních prostředků pro školy a školská zařízení z OP VVV (šablony - zjednodušené projekty)
- implementační část (struktura spolupráce, komunikační plán, Principy MAP, seznam členů Řídícího výboru, adresář organizací participujících na vzdělávání dětí a žáků do 15 let).

Akční plánování bude v území pokračovat projektem MAP II. Prostřednictvím projektu MAP II budou též financovány některé aktivity z MAP. 

Zprávy

Akční plán

Akční plán rozvoje vzdělávání na Sušicku

Představujeme veřejnosti akční plán rozvoje vzdělávání na Sušicku pro následující roky. celý text

ostatní | 5. 6. 2018 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
SR MAP

Strategický rámec MAP ORP Sušice

Pro potřeby místních samospráv zveřejňujeme Strategický rámec MAP pro SO ORP Sušice. celý text

ostatní | 10. 4. 2018 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Sušice

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU

MAS Pošumaví, zpracovatel projektu Mstní akční plány rozvoje vzdělávání, vyzývá veřejnost k připomínkování pracovní verze Místního akčního plánu pro Sušicko

celý text

ostatní | 5. 4. 2018 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Pracovní setkání vedení MŠ a pracovnic KÚPK

Pomáháme školkám

Uspořádali jsme pracovní setkání pro vedení mateřských škol v našem regionu. celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

Pracovní setkání vedení škol

Ve svém nabitém programu si ředitelé škol ze Sušicka a Horažďovicka našli čas, aby získali nové praktické informace a konzultovali s kolegy. celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti v ZŠ

Rozvíjíme gramotnosti, tentokrát čtenářskou

Pracovní setkání pedagogů základní a mateřské školy hostila Městská knihovna v Sušici. celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Pracovní skupina k matematické gramotnosti

Rozvíjíme gramotnosti, tentokrát matematickou

Základní škola v Lerchově ulici hostila setkání učitelek matematiky. celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Pracovní skupina k inkluzi v ZŠ

Sešli jsme se nad inkluzí

V prostorách sušické pobočky pedagogicko-psychologické poradny jsme uspořádali setkání profesionálů k výměně zkušeností celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Účastníci semináře

Jak jsme se učili čtenářské pregramotnosti

Ve skvělé atmosféře, kterou navodila paní Hanka Švejdová, odehrál se seminář na téma čtenářské pregramotnosti, který pořádal tým MAP Sušice. celý text

ostatní | 28. 6. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Členové řídicího výboru

Řídicí výbor MAP opět zasedal v Sušici

Třetí zasedání Řídicího výboru odsouhlasilo důležité dokumenty a vizi dalšího pokračování projektu. celý text

ostatní | 21. 6. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Setkání vedoucích pracovníků škol na Sušicku

Setkání ředitelů a zástupců škol na Sušicku

Přínosné i milé zároveň bylo setkání vedoucích pracovníků škol ze Sušického regionu, které se odehrálo v prostorách zámku Mlázovy ve dnech 25. – 26. 5. 2017. celý text

ostatní | 30. 5. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
ZŠ a MŠ Dub u Prachatic

Exkurze do inkluzivní školy Dub u Prachatic

Praxe je nejpřínosnější metodou poznání. Abychom školám na Sušicku zprostředkovali právě praktické poznatky o inkluzi přímo od zdroje, zajistili jsme 15. května exkurzi do školy, která je certifikovaná jako inkluzivní. celý text

ostatní | 30. 5. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Seminář k inkluzi

Seminář k inkluzi

Přátelsky pojatý seminář k tématu inkluze se odehrál na ZŠ Sušice v Lerchově ulici. celý text

ostatní | 16. 3. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Pracovní skupina k inkluzi

Pracovní skupina k inkluzi

Na ZŠ TGM v Sušici se sešli zástupci pedagogů, ředitelů škol, odborníků na práci s dětmi a mládeží a zástupci rodičů, aby diskutovali nad současným stavem inkluze na Sušicku. celý text

ostatní | 16. 3. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Řídicí výbor schvaloval Strategický rámec MAP 1

Řídicí výbor schvaloval Strategický rámec MAP

Řídicímu výboru byla představena dosavadní práce týmu MAP. celý text

ostatní | 14. 2. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Diskuse se účastnili především odborníci z oboru vzdělávání

CO PŘINESL DISKUSNÍ KULATÝ STŮL V SUŠICI?

24. listopadu se sešla především odborná veřejnost na diskusním kulatém stole k tématu vzdělávání na Sušicku. celý text

ostatní, náš tip | 2. 12. 2016 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Diskutujme o vzdělávání

DISKUTUJTE S NÁMI O VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Přijďte si popovídat o aktuálních tématech ve vzdělávání! celý text

ostatní, náš tip | 4. 11. 2016 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

První jednání Řídicího výboru MAP Sušice

K ustavujícímu jednání Řídicího výboru MAP Sušice, které se odehrálo 19. října 2016, se sešli zástupci širokého spektra subjektů. V zasedacím sále Městského úřadu Sušice byla přátelská pracovní atmosféra, která vyústila v ustavení Řídicího výboru, odsouhlasení jeho statutu a jednacího řádu.
celý text

ostatní, náš tip | 31. 10. 2016 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman