Navigace

Obsah

   Pro oblast vzdělávání (formálního i neformálního) dětí a žáků do 15 let je možno využívat různých dotačních titulů z programů Evropské Unie, našich ministerstev, krajů i dalších subjektů.

Přehled dotačních titulů určených pro organizace zabývající se dětmi a mládeží tzn. školy, obce/zřizovatelé, NNO, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace, ale i pro fyzické osoby zabývající se poskytováním služeb dětem či rodičům a splňující cíle jednotlivých programů, aktuální pro jaro 2020 najdete zde ( pro srovnání s rokem 2019  zde). V dokumentu jsou základní souhrnné informace a také odkazy na konkrétní webové stránky výzev jednotlivých poskytovatelů (MMR, MŽP, MŠMT, kraje).

Asi nejvíce "přívětivou" výzvou pro školy je výzva MŽP "Přírodní zahrady" s uzávěrkou příjmu žádostí 31.3.2020 -  více podrobností zde; opět je vyhlášen Program obnovy venkova

Upozorňujeme, že DOTAČNÍ TITULY PLZEŃSKÉHO KRAJE  vyhlášené Odborem školství, mládeže a sportu pro rok 2019, mají uzávěrku již 10. 2. 2020 (loni 4.2.2019, předloni byla uzávěrka většiny programů až 26. 2. 2019).

.............................................................................

DLOUHODOBÉ VÝZVY

 Ukončené jsou již možnosti podat žádost do výzvy č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP Vývoj,Výzkum a Vzdělávání. Jedná se o zjednodušené projekty určené mateřským, základním i uměleckým školám, družinám, školským klubům a střediskům volného času. Podrobněji viz. záložka Animace.  Ukončení příjmu žádostí je 28. 6. 2019, 14:00 hod.

Obdobná výzva je vyhlášena i pro střední školy a vyšší odborné školy  - Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR  - žádost o podporu je možné podávat od 12. 12. 2018 do 29. 11. 2019

 

 

UKONČENÉ VÝZVY:

 

 

Na jaře 2018 vyhlásil Krajský úřad Plzeń tyto dotační tituly pro školy, obce a další orgaizace zabývající se dětmi a mládeží:

  • Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2018.
  • Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2018.
  • Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2018.
  • Bezpečné branky 2018.
  • Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018.
  • Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018.
  • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018.
  • Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018

Žádosti měly být podány do 26. 2. 2018. Žádost o dotaci/příspěvek včetně příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Předpokládáme, že se tyto dotační budou opakovat i v příštím roce.

 

 Pokud  Vy víte o některých dalších, kontaktujte nás (map@masposumavi.cz), abychom mohli informace doplnit a šířit dále.  😊

Neuvádíme zde dotační programy jednotlivých měst či obcí, které jsou dostupné pouze pro omezenou skupinu osob.

 

 

   

 

Zprávy

Dotace do vzdělávání - JARO 2020

Přinášíme přehled dotací do vzdělávacích aktivit pro děti a žáky do 15 let, o které je možno požádat jak v rámci formálního tak neformálního vzdělávání. Určené je tedy pro školy, obce, neziskové organizace zabývající se též vzděláváním dětí a mládeže a v některých případech (oblast sportovní) i pro fyzické osoby. celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Dotační možnosti z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

Stáhněte si prezentaci o dotačních možnostech v rámci programu OPZ 2014-2020 a podejte žádosti na své potřeby. Např. výzva na rozšíření kapacity družin I. st. základních škol (tzv. dětské kluby) končí již 29. 9. 2017!!! celý text

ostatní, náš tip | 21. 9. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Výzva OP VVV - BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL - hledáte partnery????- schůzka 22.8.2017

 Pokusili jsme se vybrat důležité informace k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pod názvem výzvy se ukrývá možnost podávat do konce září projekty zaměřené na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.Jedná se o zavádění formativní hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, propojování formálního a neformálního vzdělávání a zvyšování kompetencí žáků pro rozvoj demokratické kultury.
Bližší informace o výzvě najdete v textu níže celý text

ostatní | 20. 8. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Aktuální dotační možnosti - PRÁZDNINY 2017

Aktuální dotační možnosti pro školské organizace a další subjekty zabývající se především vzděláváním dětí a žáků do 15 let jsou zaměřené na: rozvoj sportovní základny pro všechny, polyfunkčních komunitních center, infrastruktury škol, školních zahrad včetně lesních školek, podporu volnočasových, ekovýchovných a preventivních aktivit, ale také na propojování formálního vzdělávání s neformálním včetně vzdělávání pracovníků a jiné.
Uvedené výzvy mají termíny ukončení příjmu žádostí od poloviny srpna do listopadu 2017 !!!
celý text

ostatní, náš tip | 9. 8. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Podpora učebního oboru Řezník - uzenář

Členové MAS Pošumaví z.s. Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy a společnost MASO WEST s.r.o. přicházejí se zajímavou nabídkou pro žáky, kteří ukončují povinnou školní docházku. celý text

ostatní | 5. 12. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek

TANDEM-Koordinační centrum českoněměckých výměn mládežeVýměny pedagogů českých a bavorských mateřských škol a školních družin celý text

náš tip | 6. 11. 2016 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová