Navigace

Obsah

„Představení Integrovaného regionálního operačního programu a aktuálních výzev č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL), hodnocení projektových žádostí a další administrace projektů, výběrová a zadávací řízení“

Vážená paní, vážený pane,

jménem Eurocentra Plzeň a Centra pro regionální rozvoj ČR, oddělení Plzeň, pozvat na seminář „Dotační příležitosti k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)“:

„Představení Integrovaného regionálního operačního programu a aktuálních výzev č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL), hodnocení projektových žádostí a další administrace projektů, výběrová a zadávací řízení“

Seminář se uskuteční dne 7. listopadu 2016 od 10 hodin v budově Magistrátu města Plzně (sněmovní sál). Vstup na seminář je zdarma, svoji účast potvrďte prosím předem na e-mail: nemcova.jana@vlada.cz.

Podmínky výzev č. 56 a 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“:
• předkládání projektů od 18. 11. 2016 do 14. 4. 2017
• míra podpory z EFRR – 85%
• minimální výše celkových způsobilých výdajů – 1.000.000 Kč
• maximální výše celkových způsobilých výdajů – 20.000.000 Kč
• Výzvy jsou zaměřené na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.
• Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
• Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Pozvánku na seminář a kompletní texty výzev naleznete ke stažení v příloze tohoto článku. Bližší informace k výzvám a veškerou dokumentaci najdete na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz na těchto odkazech:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel

-----

Ing. Petra Ježková
Oddělení fondů a programů EU
Odbor fondů a programů EU
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel: 377 195 778
mob: 777 353 669
e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz


Datum konání: 7. 11. 2016 začátek od 10:00, délka 240 minut

Místo konání: Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
49° 44′ 53.304″N 13° 22′ 40.379″E

Typ akce: ostatní

Organizátor: Centrum pro regionální rozvoj pracoviště Plzeň

Doba trvání: 240 minut

Poznámka: vstup zdarma


Přílohy

Vytvořeno: 24. 10. 2016
Poslední aktualizace: 24. 10. 2016 10:28