Navigace

Obsah

Setkání informačních center Plzeňského kraje

Typ: ostatní
Porada turistických informačních center Plzeňského kraje 15.5.2017 se v sále zastupitelstva Plzeňského kraje uskutečnilo tradiční setkání turistických informačních center působících v Plzeňském kraji.

V letošním roce mělo setkání dvě části. V první části byli účastníci seznámeni s viz Czechtourismu a MMR, jak by měl být řízen a financovám cestovní ruch v České republice prostřednictvím destinačních managementů. Byla vysvětlena kategorizace organizací destinačního managementu a manuál pro jejich certifikaci.

Ve druhé části byly probírány konkrétní projekty Plzeňského kraje a jeho partnerů. V této části byl představen i projekt Peregrinus Silva Bohemica, který probíhá z větší části na území působnosti MAS Pošumaví z.s. Na projektu se podílí Západočeská univerzita a Úhlava o.p.s. Prezentace, která byla předvedena na setkání, je v příloze tohoto článku. 

Porady se zúčastnila i produktová manažerka turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s. Vendula Hanzlíková, která s sebou přivezla propagační materiály destinace, jejímž zakládajícím členem je i MAS Pošumaví z.s.


Příloha

Vytvořeno: 15. 5. 2017
Poslední aktualizace: 15. 5. 2017 15:34
Autor: Ing. Ivo Šašek