Obsah

Klatovy - socha sv. Václava I

Adresa

náměstí Míru
339 01 Klatovy

GPS: 49° 23′ 39.8″N  13° 17′ 32.7″E

zobrazit v mapě
Unikátní pískovcová socha knížete sv. Václava pochází z roku 1716. Tento letopočet je uveden na latinském chronogramu na podstavci sochy, který se bohužel nedochoval. Je znám jen z fotografií. Plastika má barevnou polychromii a její původní vrstva obsahovala ve žluté barvě pravé plátkové zlato. To svědčí o tom, že se v době svého vzniku jednalo o velmi významnou městskou sochu hlavního patrona České země.

Socha světce měří 120 cm (s praporcem 145 cm) a váží zhruba 180 kg. Byla zhotovena tak, aby
se na ni lidé dívali zdola směrem nahoru. Z dobových dokumentů je známo, že socha sv. Václava stávala před Klášterní branou v dnešní Pražské ulici a to prokazatelně od roku 1804, kdy je zachycena na mědirytině klatovského cechu. Je však možné, že v 18. století stávala i na jiném místě ve městě. Spolu se sochou světce stál před branou i velký kříž (v místech středověkého pranýře). V roce 1837 byla Klášterní brána zbourána a příkopy před ní zasypány. Na nově vzniklém místě pak byly postaveny domy čp. 187/I a 193/I. Socha se pak přemístila o pár metrů na západ, na druhou stranu před dům čp. 193/I. Velký kříž byl umístěn na městský hřbitov.

Dům čp. 193/I, který vlastnil koncem 19 století Vlastimil Kaňák, prošel na začátku 20. století rekonstrukcí, byl zvýšen o druhé patro a na roh byl umístěn žulový podstavec se sochou sv. Václava, tak jak ho známe již z fotografií z třicátých let 20. století. Kvůli porušené statice byl dům v roce 1965 zbourán a na jeho místě byla postavena přízemní prodejna ovoce a zeleniny. Dnes je zde samoobsluha ZKD Sušice. Socha byla těsně před demolicí odvezena do klatovského muzea a umístěna do jeho depozitáře, kde se na ni postupem času zapomnělo.

V roce 2004 ji členové Klubu přátel Klatovska "objevili" a určili. Následně pak vyvinuli úsilí na její záchranu.V roce 2006 byla socha zrestaurována akademickým sochařem Bořivojem Rakem z Mostu. Členové klubu vybrali pro sochu nové místo - severní barokní niku v průjezdu bývalé jezuitské koleje v Klatovech. Podstavec z umělé žuly vytvořila a sochu nainstalovala klatovská firma Štuko ARS Václav Fleisig a synové. Na novém podstavci je opět vytesán latinský nápis: "SERVA INCOLAS REGNI TVI IN DIE MALI", což v překladu znamená: "Zachovej obyvatele království ve zlých časech (v den zla). I z tohoto nápisu je patrné, že se jednalo o významnou sochu města.

Na záchraně sochy klub spolupracoval s Městem Klatovy a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše. Barokních soch s venkovní polychromií existuje u nás několik a jen pár set kusů jich je možno najít v celém světě.

Pramen: Informační leták Klubu přátel Klatovska u příležitosti odhalení sochy sv. Václava 28. září 2006.