Navigace

Obsah

Klatovy - socha sv. Jana Nepomuckého I

Adresa

náměstí Míru
339 01 Klatovy

GPS: 49° 23′ 40.9″N  13° 17′ 33.9″E

zobrazit v mapě
Socha sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století. Socha byla zachráněna v rámci projektu Spolupráce mezi místními akčními skupinami nazvaném "Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných a kouzelných". Nositeli projektu, spolufinancovaného EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova České republiky, byly Místní akční skupina Pošumaví, z.s., MAS Aktivios, o.s. a MAS sv. Jana z Nepomuku, o.s. Vlastní technické zabezpečení rekonstrukce sochy zajistil Klub přátel Klatovska, o.s.

Socha byla před instalací silně poškozena a uložena v depozitáři pod jezuitským kostelem. Do projektu byla zařazena díky spolupráci Klubu přátel Klatovska, o.s. s Římskokatolickou farností Klatovy.

Sochu zrestauroval akademický sochař a restaurátor Bořivoj Rak z Mostu a byla slavnostně odhalena v 16. května 2013. Podstavec pod sochu zhotovila klatovská společnost Štuko ARS s.r.o.

Barokní niky v průjezdu někdejší jezuitské koleje poskytují pro sochy ideální prostředí. Sochy jsou zde chráněny, jejich vzácná polychromie není vystavena povětrnostním vlivům a zároveň jsou vystaveny veřejnosti.

Pramen: vysvětlující tabule u soch