Navigace

Obsah

Exkurze do Banátu s Celostátní sítí pro venkov

Typ: ostatní
Baile HerculaneCelostátní síť pro venkov prostřednictvím RO České Budějovice uspořádala ve dnech 24.4. - 30.4.2018 odbornou exkurzi do rumunského Banátu s názvem Česká stopa v Rumunsku.

Exkurze se z MAS Pošumaví z.s. zúčastnili předseda Ing. Martin Kříž, členové výkonné rady. Jan Helíšek a Ing. Tomáš Zelený a z managementu Ing. Markéta Baštařová Janotová, Mgr. Jindřich Haišman a Ing. Ivo Šašek, CSc. 

Odborný program začal na prefektuře župy Caras - Severin v Resici, kde byla dlegace 24.4.2018 přijata panem prefektem Matei Lupu a jeho spolupracovníky. V diskusi byly probrány možnosti spolupráce mezi župou Caras - Severin a jihozápadními Čechami.

Druhý den byla česká delegace přijata na Průmyslové a obchodní komoře župy Caras - Severin, kde se opět diskutovalo nad možnostmi vzájemných obchodních kontaktů. Jednání vedl jednatel komory pan Buzzi Petru. Po skončení jednání se skupina přemístila na rybí farmu do Greoni, kde byl předveden rumunský způsob chovu ryb. V odpoledních hodinách dorazili účastníci exkurze do první české vesnice Svaté Heleny., kde se ubytovali v rodinách u krajanů a pro mnohé proběhlo první setkání s českou komunitou v Banátu.

Další den se uskutečnilo jednání s představiteli města Nová Moldava. Za rumunskou stranu se jednání zúčastnili Moiseș Victor Adrian - místostarosta města Nová Moldava, Sdeorna Sorin- city manager města a Mleziva Iana - poradce starosty pro českou menšinu v Nové Moldavě. Zástupci města Nová Moldova již v loňském roce navštívili město Sušice. Rovněž zde se diskutovalo o možnostech spolupráce nejen mezi samosprávami, ale i podnikateli. V Nové Moldově byl demonstrován projekt trajektu mezi Starou Moldavou a srbským městem Vinci jako příklad, že ne vždy se vše podaří. Při psaní projektu se zapomnělo na povolení ministerstva dopravy a hotové terminály na obou stranách hranice zatím marně čekají na trajekt. V odpoledních hodinách následoval přesun do české obce Gernik, kde výprava přenocovala v krajanských rodinách.

V Gerniku byli účastníci exkurze rovněž přijati starostou obce panem Nicolaem Tismanariem za přítomnosti místostarosty a tajemníka obce.  V kulturním domě byly představeny regionální výrobky, kterými se krajané snaží podpořit cestovní ruch. Na závěr pobytu v Gerniku navštívili členové exkurze muzeum Český dům. Poté následoval přesun do obce Berzasca.

Následující den byla skupina přijata starostou obce Berzasca Petru – Nicolae Furdui za přítomnosti místostarosty pana Traiana Mateescu. Pan starosta nejen představil obec a možnosti hospodářské spolupráce, ale i inicioval krátší procházku v okolí obce do míst, kde by chtěl realizovat projekty na podporu cestovního ruchu. Poslední zastávkou v Berzásce byla návštěva její místní části - vesnice Bígr, kde členové exkurze navštívili místní školu.

V odpoledních hodinách se účastníci přemístili do Baile Herculane, kde se seznámili s historií města a rovněž pohovořili s krajany z blízké české vsi Šumice. 

Po celou dobu českou exkurzi doprovázel pan František Draxel jako tlumočník a Cornelius Martin jako zástupce rumunské MAS zaměřené na rybolov. 

Podrobné informace o exkurzi zájemcům jsou k dispozici v kanceláři MAS nebo je poskytne kterýkoliv z účastníků za MAS Pošumaví z.s.


Vytvořeno: 6. 5. 2018
Poslední aktualizace: 6. 5. 2018 22:12
Autor: Ing. Ivo Šašek