Navigace

Obsah

16. ročník Dne řemesel v Chanovicích

Typ: ostatní
Lidé v zámeckém areáluPřehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje.
Počet obyvatel pošumavských Chanovic je 400 trvale bydlících lidí. V sobotu se však počet lidí v této vesnici zvýšil desetinásobně. Bylo zde na 500 řemeslníků, kumštýřů, hudebníků, umělců, pořadatelů a cca 4.000 návštěvníků.

Své umění sem na pozvání pořadatelů Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech p.o. a Obce Chanovice přijelo předvádět 90 tradičních českých rukodělných řemeslných dílen: Kováři, tkalci, řezbáři, košíkáři, perníkáři, bylinkáři, šperkaři, truhláři, přadleny, skláři, zbrojíři, tesaři, cukráři, hrnčíři, keramici, sekerníci, pivovarníci, kuchaři, soukeníci, hračkáři, koláři a další.


Zvány jsou jen kvalitní dílny pracující tradičními českými postupy, z tradičních českých materiálů a vycházející z tradičních českých vzorů lidového řemesla. Jedná se především o řemeslníky z jihozápadních Čech.


Své umění však představili i někteří Nositelé tradice lidových řemesel z celé ČR vyznamenaní ministrem kultury. Jejich um obdivovali návštěvníci, kteří se podrobně o jednotlivá řemesla zajímali.


Den řemesel, 16. ročník, probíhal v obecním zámeckém areálu a ve skanzenu, který 25 let buduje klatovské muzeum. Jedná se jediný dlouhodobě a cíleně budovaný záchranný skanzen lidové architektury v Plzeňském kraji.


O doprovodný program se postarali šermíři ze skupiny Korbel z Domažlic, děvčata ze skupiny historického tance Mericia z Boru u Tachova, loutkáři divadla Tyjátr z Horažďovic, hudební skupina Nektar Boys z Horažďovic, ve skanzenu hráli „Strakoničtí dudáci“.


Pro děti byla připravena a hojně využita tvořivá a hravá dílna v zámeckém parku, o což se postarala skupina místních žen. Plus děti, ale i dospělí, vyzkoušely stabilitu v lanovém centru. Rodiče s dětmi měli možnosti vyzkoušení řemesel u některých předvádějících řemeslníků, což hojně využívali.


Otevřeny byly pro všechny návštěvníky aktuální výstavy z programu 24. ročníku Kulturního léta:
- na zámku výstava „Pavel Tejkal – kresba, malba, keramika“
- v Konírně výstava „Nepraktické řemeslo – výstava Tvůrčí skupiny P89 Plzeň“.

Plus byly otevřeny stálé expozice: „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, „Expozice lidových řemesel Pošumaví“ a „Historická místnost zámku“.


Tyto výstavy můžete navštívit o prázdninách každý den, včetně pondělků. Tak přijďte.


Nemohlo chybět ani občerstvení v duchu tradiční české kuchyně Pošumaví: v zámeckém hospodářském dvoře pochoutky na místě pečené a smažené, ve skanzenu speciality uzenářů a pivní lahůdky pivovaru ze Strakonic, něco sladkého z domácích kuchyní a s dobrou kávou na nádvoří zámku.


Samostatně bylo možné navštívit rozhlednu na vrchu Chlumu s mottem „Prácheňsko jako na dlani“, cca 10 minut chůze od zámku kolem skanzenu, nebo 2 kilometry po okružní naučné stezce „Příroda a lesy Pošumaví“.


Akce by se nemohla konat bez spolupráce z pracovníky Základní školy a mateřské školy v Chanovicích, Spolku Panoráma, Vlastivědné společnosti Regio Klatovy, Sboru dobrovolných hasičů Chanovice, desítek přátel obce a dobrovolníků z řad občanů a mládeže v obci. Velké díky.


Jednalo se o společné setkání a bez sounáležitosti všech zúčastněných by nebylo možné ho uspořádat.


Účast řemeslníků plzeňského regionu byla podpořena Plzeňským krajem. Díky. Účast Nositelů tradice lidových řemesel byla podpořena Ministerstvem kultury České republiky. Díky.


Velké poděkování patří sv. Petrovi za příjemné teplé letní počasí. To přispělo k celkové pohodě
a příjemnému pobytu lidí na Dnu řemesel, k přátelských setkáním a odpočinkové naučné akci - pohoda.


Den řemesel dělají pořadatelé též jako poctu našim pracovitým a zručným předkům.


Všichni jste srdečně zváni na další akce a tak na shledanou v Chanovicích.

Petr Klásek, starosta obce Chanovice


Vytvořeno: 8. 7. 2018
Poslední aktualizace: 8. 7. 2018 13:32
Autor: Ing. Ivo Šašek