Navigace

Obsah

15. let univerzitních Klatov

Typ: ostatní
Účastníci slavnostního akademického shromážděníNa podzim roku 2002 se v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnilo slavnostní zahájení výuky v Konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Jednalo se o tříleté kombinované bakalářské studium, takže v roce 2005 mohlo být otevřeno navazující, rovněž kombinované, magisterské studium stejného předmětu. Letním semestrem bude tedy v letošním roce ukončen již 15. akademický rok fungování konzultačního střediska v Klatovech.

Absolventi jak bakalářského, tak i magisterského studia dnes v regionu působí na celé řadě významných pozic nejen ve veřejné správě, ale i v soukromém sektoru. Konzultační středisko se za dobu svého trvání stalo významným centrem celoživotního vzdělávání nejen na Klatovsku, ale v celých jihozápadních Čechách.

Tuto roli potvrzuje i další letošní výročí střediska. Je tomu přesně 10 let, co byla v Klatovech, jako na jednom z prvních míst v České republice zahájena univerzita třetího věku virtuální formou. Jedná se o metodu, která do té doby nebyla nikde ozkoušena nebo ověřena. Senioři studují univerzitu pomocí modifikovaných multimediálních aplikací, především videa, sdíleného přes internet. Veškerou internetovou výuku připravují pedagogové veřejnoprávních univerzit, provoz systému zajišťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Zároveň zde byla natočena většina kurzů. Že tato myšlenka je životaschopná, ukázal čas. Dnes je po celé České republice 252 středisek, ve kterých studuje téměř 5800 posluchačů.

K úspěšným aktivitám konzultačního střediska přispívá i Úhlava, o.p.s., která plní roli technického administrátora a v případě Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) i certifikovaného tutora. Univerzita i Úhlava, o.p.s. se podíleli na řadě společných projektů, do kterých se postupně zapojují i další partneři v regionu. Například na území Místní akční skupiny Pošumaví i díky její podpoře fungují dnes ve 13 obcích střediska VU3V a senioři mají tak možnost se zapojit do univerzitních aktivit i ve velmi malých sídlech.

K uvedeným výročím se v pátek 18. 5. 2018 uskutečnilo v kulturním domě v Klatovech slavnostní akademické shromáždění uspořádané Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze a Městem Klatovy za podpory Úhlavy o.p.s. a MAS Pošumaví z.s. Před absolventy jak kombinovaného klasického studia, tak i univerzity třetího věku, vystoupili se slavnostními projevy a zároveň zavzpomínali na uplynulé období děkan PEF ČZU v Praze Ing. Martin Pelikán, Ph.D., místostarosta Klatov Ing. Martin Kříž, který je zároveň absolventem Konzultačního střediska a zastává významnou funkci předsedy MAS Pošumaví za město Klatovy, členka rady Města Klatovy Mgr. Věra Tomaierová, MPA a Ing. Pavel Honzík, předseda správní rady Úhlava, o.p.s. Součástí slavnostního akademického shromáždění bylo i předání osvědčení o absolvování letního semestru VU3V seniorům ze středisek v Klatovech a okolí. Tomuto aktu byla přítomna i Ing. Klára Nehodová, manažerka VU3V na PEF ČZU v Praze, která po celých 10 let na univerzitě síť seniorských vzdělávacích středisek budovala.

Klatovské konzultační středisko PEF ČZU v Praze dokazuje, že celoživotní univerzitní vzdělání je možné úspěšně provozovat i v menších sídlech, aniž by byla snížena kvality výuky a znalostí absolventů.

Video společnosti FilmPro ze slavnostného shromáždění můžete shlédnout zde.


Vytvořeno: 19. 5. 2018
Poslední aktualizace: 22. 5. 2018 10:18
Autor: Ing. Ivo Šašek