Navigace

Obsah

Setkání - Sociální služby

Typ: ostatní
26.9.2017V úterý 26.9.2017 proběhlo v prostorách Centra pro regionální integraci a celoživotní učení v Klatovech setkání MAS Pošumaví se zástupci poskytovatelů sociálních služeb.

Účastníkům byly představeny možnosti finanční podpory sociálních služeb z IROP a OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS a v rámci diskuse byly projednány možné projektové záměry a možná úskalí, která při čerpání prostředků mohou nastat. MAS Pošumaví má na investiční projekty do r.

2023 alokováno téměř 40 mil. Kč, které mohou poskytovatelé sociálních služeb v regionu využít.

 

MAS Pošumaví plánuje vyhlásit následující výzvy:

- Rozvoj sociálních služeb - pořízení automobilů k poskytování terénních služeb

- Rozvoj sociálních služeb - investiční projekty nepobytových služeb (podytové lze zatím podpořit pouze odlehčovací služby)

- Sociální bydlení

- Sociální podnikání neziskových organizací

 

Bližší informace poskytne manažer programového rámce IROP a OPZ Ing. Jan Kolář, tel. 720 982 176.


Vytvořeno: 29. 9. 2017
Poslední aktualizace: 4. 10. 2017 08:24
Autor: Bc. Alžběta Merglová