Obsah

Velhartice - Drouhavec - Jiří Zelený - Rozšíření nezemědělských činností farmy Drouhaveč o zpracování dřeva

Adresa

Drouhaveč 3
34142 Velhartice

GPS: 49° 15′ 58.5″N  13° 25′ 37.445″E

zobrazit v mapě
Zemědělský podnikatel Jiří Zelený disponuje vlastní produkcí dřeva, kterou již částečně zpracovává na pásové pile. Rozhodl se rozšířit tuto podnikatelskou činnost a dovybavit provozovnu pro zpracování vlastní produkcí dřeva, čímž by mohl rozšířit výrobu například o nové stavebně truhlářské produkty (prkna, fošny, střešní latě, krokve, trámy a jiné výrobky pro dřevěné konstrukce) a též uspokojit poptávku po palivovém dříví. Kromě pásové pily nemá žádné další strojní zařízení, proto se rozhodl zakoupit nové moderní stroje s příslušenstvím. Díky realizaci předloženého projektu by rozšířil svoji nezemědělskou výrobu a zvýšil svoji konkurenceschopnost.

Vyplacená dotace: 1 012 928,-

Díky realizaci projektu si Jiří Zelený pořídil do své provozovny v Drouhavči u Velhartic nové stroje na zpracování dřeva - omítací pilu, vodorovnou štípačku větších kmenů, linku na výrobu palivového dříví a balící zařízení, jež umožňuje strojové řezání, štípání, naložení a zabalení palivového dříví pro konečného odběratele. Vzniklý dřevní odpad byl štěpkován a využíván jako obnovitelný zdroj energie, jako palivo pro potřeby vytápění objektů žadatele - farem Drouhaveč a Horní Staňkov.