Obsah

Klatovy - statistické zajištění památkového objektu st. p.č. 485, oprava fasády objektu č.p. 56

Adresa

Náměstí míru 62
339 01 Klatovy

GPS: 49° 23′ 40.699″N  13° 17′ 34.589″E

zobrazit v mapě
Popis projektu:
Měšťanský dům č.p. 56 na náměstí Míru v Klatovech je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v seznamu kulturních památek. Hospodářský objekt umístěn na st. p.č. 485, je také nemovitou kulturní památkou, tvoří dvorní trakt objektu č.p.66 - je jeho nedílnou součástí.Projekt řešil statické rozlišení hospodářského objektu st.č.p.485, opravu fasády č.p.66 v Klatovech.Tato nemovitá kulturní památka z roku 1572 v centru Klatov je vlivem dlouhodobé absence jakékoliv údržby v havarijním stavu, část konstrukcí byla poničena požárem. Narušení některých částí nosných konstrukcí byla v takovém stupni, že hrozilo zřícení. Záchrana objektu byla nutná, aby nedošlo k totální devastaci a v budoucnu bylo možno pokračovat v rekonstrukci. Dvorní trakt objektu měl částečně opadanou a odfouklou fasádu. Zděné patrové arkády jsou využívány k výstavám a verzisážím. Následná rekonstrukce umožnila nejn pořádání různých akcí, ale zajistí uchování objektu pro další pokojení.

Vyplacená dotace: 861.027,-

Výsledek projektu:
Výstupem projektu bylo statické zajištění nemovité kulturní památky, objektu na st.č.p.485 a oprava fasády č.p.66. Bylo provedeno statické zajištění svilých a vodorovných konstrukcí, oprava fasády - odstranění stávajících narušených omítek, provedení nových sanačních omítek, silikonový nátěr.Bylo provedeno hloubkové tmelení trhlin,zastřešení, ochozu poškozeného požárem bylo sejmuto, nově provizorně zakryto. Tím je zabráněno destrukci této památky a bylo možno pokračovat v rekonstrukci.