Obsah

Chudenice - Bolfánek - Oprava opěrných zdí a oprava rampy s přístupovými komunikacemi u bývalého kostela sv. Wolfganga

Adresa

Chudenice - Bolfánek
339 01 Klatovy

GPS: 49° 27′ 35.388″N  13° 9′ 44.617″E

zobrazit v mapě
Popis projektu:
Kostel sv. Wolfganga, Šlépějová kaple a přilehlá poustevna(hájenka), stojící na vrcholu kopce Žďár nad Chudenicemi, byly v minulosti nejnavštěvovanějším svatowolfganským poutím místem v Čechách. Po poboření kostela byla zachována věž, která byla později upravena na rozhlednu - dnes známý Bolfánek. Oprava opěrných zdí a rampy s přístupovými komunikacemi souvisí se záměrem stavebníka provést celkovou kulturně společenskou rehabilitaci lokality bývalého poutního kostela. Oprava a částečná obnova historickýh zdí je jednou z několika etap celkové rehabilitace objektu a ploch na Bolfánku. Tato hisoricky a kulturně cenná lokalita, využívaná pro cestovní ruch, byla v havarijním stavu, hrozilo zde nebezpečí z prodlení, pokud by byla oprava odkládána. Realizí projektu došlo k zachování a stabilizaci historických zdí a k obnově historických komunikací v této lokalitě. Zahrnuje opravu přístupového chodníku do Šlépějové kaple a přístupového schodiště ke kostelu. Díky realizaci projektu se zachránil i klenutý sklípek s kamenným ostěním pod bývalým kostelem sv. Wolfganga.

Celkové náklady projektu: 1.064.583,-

Výsledek projektu:
V okolí kaple svatého Wolganga došlo k opravě opěrných zdí (doplnění vypadlých bloků zdiva, vyspárování, dozdění koruny zdiva, doplnění cihelné klenby a záklenků dvou nik), k obnovení přístupového chodníku a schodiště z přírodního kamene (opravě stávajícího stupňovitého schodiště z přírodního kamene), k obnově rampy s vydlážděním plochými přírodními kameny k bočnímu vchodu kaple sv. Wolfganga, opravě sklepního prostoru (doplnění klenby a vypadaného kanenného zdiva). Obnova přispěla nejen ke zvýšení návštěvnosti Bolfánku, s okolím, Americké zahrady, ale záměrem Občanského sdružení Otisk je též vytvoření důstojného prostředí, jako místa setkávání obyvatel a konání obnovených historických a společenských akcí - poutě, jarmarky aj.