Obsah

Běšiny, Buková, Kdyně, Chanovice - Živá vesnice

GPS: 49° 32′ 17.57″N  13° 9′ 17.227″E

zobrazit v mapě
Popis Projektu:
Vzdělávací projekt určený především pro začínající podnikatele a živnostníky na venkově, si dával za cíl především zvýšení kvalifikace místních občanů v oblasti zpracování podnikatelského plánu, efektivního řízení firmy,marketingu, obchodu. Mimo to se projekt zaměřoval též na přiblížení možnosti venkovského podnikání, nových alternativních příležitostí k podnikatel. činnostem, ve svém důsledku ke zvýšení zaměstnanosti, oživení místní ekonomiky.

Vyplacená dotace: 704.013,-

Výsledky projektu:
V rámci projektu byly zorganizovány 3 identické třídění semináře ( v Klatovech, Chanovicích a v Běšinech), s účasti kolem 15 osob v každém semináři, též jedna dvoudenní odborná exkurze. Účastníci byli proškolováni např. v těchto tématech: Podnikatelský plán, založení a provozování firmy, řízení vlastní firmy, možosti získání dotací,marketing, psychologie, využití ICT, alternativní možnosti podnikání na venově, venkovská turistika a agroturistika, aj..Účastníci měli k dispozici soubor studijních materiálů a pomůcek, včetně odborné elektronické publikace, tištěné podklady od lektorů a CD. Hlavním motem - výsledkem projektu bylo nejen získání vědomostí, vzájemné předávání zkušeností, ale také navázání kontaktů a spolupráce mezi jednotlivými účastníky školení - současnými či budoucími venkovskými podnikateli.