Obsah

Předslav - Němčice - místní část obce

Adresa

Předslav - Němčice
339 01 Klatovy

GPS: 49° 26′ 5.98″N  13° 25′ 38.″E

zobrazit v mapě
Němčice jsou místní částí obce Předslav.
Není známo, kdy Němčice přestaly být v držení Břevnovského kláštera. Předpokládá se, že by to mohlo být v době vzniku cisterciáckého kláštera u Nepomuka v roce 1145, kdy Němčice přešly pod jeho správu. Tento klášter byl ale v roce 1380 postižen morem a potom se část jeho majetku rozdala světské šlechtě.
Konkrétní majitelé Němčic jsou známi od 14. století. Nejprve to byl Zdislav Němec a další Zdislav, o kterých se nedochovaly další podrobnosti.
V roce 1413 byl majitelem vsi Jan Nosek z Němčic
Roku 1415 Brum z Němčic, potom Zdislav z Němčic
Roku 1445 Jan z Tažovic
Roku 1501 Jan Čejka z Olbramovic, který rozdělil majetek mezi své 4 syny. Petr Čejka z Olbramovic majetek od bratrů vykoupil a vložil statek, tvrz, dvůr a vsi Němčice, Hůrku a Petrovičky do obnovených zemských desek.
Roku 1579 připojil Jan Čejka Mlynářovice
Jan Adam Čejka připojil roku 1625 vsi Měcholupy a Mlynářovice. Jeho žena Apolena z Chudenic nechala postavit kapli na hřbitově.
Roku 1636 byla prodána tvrz, dvůr a ves Němčice, dvůr a ves Mlynářovice, vsi Pečtín, Zbyslav, Malá Hůrka, Petrovičky a Třebíšov Václavu Otakaru Perglárovi z Perglasu, ale již jeho syn Volf, musel vše pro dluhy prodat.
Roku 1665 byl majitelem Mikuláš Aleš Vít ze Zrzavého.
Roku 1688 se stal majitelem Maxmilián Valentin z Martinic, který Němčice prodal Plánickému panství. Tím končí samostatná éra Němčic.
Pramen: Nástěnka u kostela v Němčicích