Obsah

Nalžovské Hory - Stříbrné Hory - místní část města

Adresa

Nalžovské Hory - Stříbrné Hory
341 01 Horažďovice

GPS: 49° 20′ 4.14″N  13° 32′ 57.9″E

zobrazit v mapě
Stříbrné Hory jsou severní částí města Nalžovské Hory. Váží se k nim následující pověsti:
Mrtvý na vartě

Nade vsí se nachází malý vrch. Kdysi, za války francouzské, se tam strhla jedna šarvátka. Bojovalo se urputně, takže po boji bylo mnoho mrtvých. Ti byli zde pochováni, avšak nedali jim nad hlavy žádný kříž. Takže každý rok ve výročí té nešťastné bitvy jeden z nich vystupuje z blízké skály. Je v železe oděný, prochází kolem hrobů a pak zase na rok mizí. Zatím se nenašel nikdo, kdo by zlomil jeho prokletí.
O hraběti Pöttingovi

Zbožný a dobrotivý byl rod hrabat z Pöttingu. Starý kostelík na Haldech přestavěli a po okolí umístili sochy světců. Sám hrabě trávil dlouhý čas na modlitbách a rád se procházel hřbitovem, odkud byl tak nádherný rozhled po krajině jeho panství. Tady, mezi svými, chtěl být pohřben. Avšak jeho přání nebylo splněno a byl pochován do kostelní krypty. Jeho smutná duše začala bloudit kolem kostela, od klekání do kuropění procházela cestou křížovou a jen vrzání kostelních vrat ohlašovalo, že se hrabě ubírá k dennímu spánku, aby vše s večerem začalo nanovo. Kdy se jeho duše upokojí není známo, avšak lidé, kteří jej viděli, šli mu raději z cesty.

Proroctví o zkáze kostela

Jednou, až bude se slavit velký svátek a množství lidí zaplní kostel svaté Kateřiny i prostranství vůkol, propadne se země a po nikom nezůstane ani památky a kostel stane se všem hrobem.

Pramen: všechny pověsti Ondřej Fibich, Prácheňský poklad, sbírka pověstí b. v