Obsah

Všeruby - Brůdek - kostel sv. Václava

Adresa

Všeruby - Brůdek
345 07 Všeruby

Kontakty

telefon
379 413 555

GPS: 49° 21′ 50.7″N  13° 0′ 17.07″E

zobrazit v mapě
Kostel sv. Václava v Brůdku je považován za nejstarší zachovalý kostel tohoto světce v Čechách. Byl postaven v roce 1040. Brůdek - kostel sv. Václava

Bitvu svedl český kníže Břetislav I. s německý, císařem Jindřichem III a jeho spojencem Otou Svinibrodským. Břetislav proslul jako panovník, který v Čechách konsolidoval ústřední moc, ale je to taky "ten" Břetislav, který vystupuje jako hrdina vyprávění o únosu německé šlechtičny, "panny Jitky", z kláštera v Bavorsku.

Byl zdatný vojevůdce a v roce 1040 se mu podařilo odrazit německý vpád na zemské stezce vedoucí z Řezna do Čech Všerubským průsmykem. Učinil tak způsobem, který v kronikáři Kosmovi, jenž události zaznamenal, probudil takový soucit s poraženými Němci, že o nich nechtěl vůbec psát: "Jest nehodno písmem to líčit, neboť bylo tam porubáno takové množství urozených mužů, jakéhož nebylo ani na pláních emathejských, ani za časů Sullových, ani za žádného moru, ani prý nikdy nezahynulo nepřátelským mečem tolik německé šlechty."

Kostel sv. Václava se stal symbolem tohoto slavného vítězství. Domněnku, že původní kostel nechal na počest vítězství na bojišti vystavět sám kníže Břetislav, může potvrdit skutečnost, že z téže doby pochází i klášter sv. Václava ve Staré Boleslavi, postavený Břetislavem roku 1046. Několik středověkých archeologických nálezů vykopaných v okolí Brůdku, stejně jako obrovské množství lidských kostí nalezených při opravách kostela, podporují myšlenku, že se jedná opravdu o nejstarší svatováclavský kostel.

První doložené zprávy o kostelu jsou z roku 1360, kdy zde stávala tajemná středověká vesnice Zdemily, vzniklá a zaniklá za nejasných okolností. Podle nalezených cihelných dlaždic je ale kostel jednoznačně starší. Současný tvar kostela pochází z roku 1669, kdy "měla být svatyně nově zřízena v řádnější formu uvedena." Pozoruhodný a jedinečný je středověký charakter interiéru kostela. Přes všechny tyto skutečnosti je kostel v ústraní zájmu veřejnosti.
Pramen: Informace v kostele od Občanského sdružení Brůdek

O kostelíku v Brůdku byl natočen pořad České televize v rámci cyklu Toulavá kamera, který je k dispozici na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/7599-regiony/?r=520&o=521&strana=3