Obsah

Klatovy - kostel Navštívení Panny Marie

Adresa

Krameriova
339 01 Klatovy

GPS: 49° 23′ 44.9″N  13° 17′ 42.8″E

zobrazit v mapě
Arciděkanský chrám Navštívení Panny Marie v Klatovech je gotickou stavbou založenou ve 13. století. Městský farní kostel byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Tehdy to byla jediná celokamenná stavba uvnitř města.

Kostel byl několikrát opravován a tak se do dnes z původní stavby dochovalo jen několik kamenných zlomků. Hlavní loď s klenbou v pozdně gotickém slohu pochází z let 1550-60 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna.

Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie, která krev ronila a uzdravovala. (viz Chaloupka)

Obraz Matky Boží, která chová na klíně malého Ježíše, má původ v severní Itálii. A právě zde se v roce 1494 stal zázrak. Nevěřící muž jménem Jan Zukkone po urážkách Panny Marie hodil kámen na obraz a zasáhl čelo Matky Boží. po úderu začalo čelo krvácet a tento jev trval 18 dnů. Mnoho lidí tehdy podalo svědectví o pravdivosti této události.

S postupně se šířící úctou k obrazu bylo zhotoveno mnoho kopií. Jedna z nich se dostala do Klatov kolem roku 1650 s kominíkem Ritcoltem z Re, který šel za prací a usadil se zde. Dostal obraz jako dědictví po rodičích. V Klatovech se oženil. Manželé adoptovali dceru Annu Rýmerovou. Ta se provdala za krejčího Ondřeje Hiršbergera. Tento obraz zdědili a zachovávali k němu velkou úctu jako jejich rodiče. Pro neúrodu a války začalo tehdy ubývat i krejčovské práce. Manželé prodávali, co mohli, aby měli na obživu, ale obrazu se vzdát nechtěli. Panna Maria jim byla útočištěm v bídě i nesnázích. Nakonec však došlo i na obraz, který nabídli známému faráři. Cesta k prodeji byla neustále mařena nemocí dětí, u kterých oba rodiče museli setrvávat. při modlitbách u obrazu spatřil Ondřej Hiršberger 8. července 1685 krůpěj krve, prýštící z rány na čele. Obraz byl přenesen do děkanského kostela na příkaz tehdejšího duchovního P. Vojtěcha Stodlara. Bylo vyslechnuto mnoho svědků, kteří tento úkaz viděli a po důkladných šetření byl obraz instalován na hlavní oltář. Od roku 1685 je slavena až do dnešních dnů každoročně památka jako pouť k zázračnému obrazu Panny Marie.

V minulosti sem přicházely desetitisíce věřících nejen z Čech, ale i Bavorska.

Pramen: Leták Česko - bavorská poutní místa