Navigace

Obsah

Hrádek - Zbynice - kostel Zvěstování Panny Marie

Adresa

Hrádek - Zbynice
342 01 Sušice

GPS: 49° 17′ 10.7″N  13° 30′ 11.7″E

zobrazit v mapě
Zbynický starobylý a původem románský kostelík Zvěstování Panny Marie býval v minulosti velmi oblíbeným poutním místem v šumavském podhůří.
První písemná zpráva o vsi je z roku 1226 v souvislosti s Doksanským klášterem. Součástí oltáře kostela Zvěstování Panny Marie ve Zbynicích bývala gotická dřevořezba Madony s Ježíškem stojící na měsíci. Socha je vysoká 120 cm. Je vyřezána z jednoho kusu lipového dřeva. Restaurovanou sochu můžete spatřit v Muzeu Šumavy v Sušici. Jedná se o kvalitní řezbářskou práci z první poloviny 16. století.

Svátek zvěstování Páně (dříve Zvěstování Panny Marie) se slaví každoročně 25.3 a je připomínán jako den, kdy byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že počne syna Mesiáše. Anděl jí řekl: "Neboj se Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš." Lk1, 30-31.

Z vyprávění staré ženy narozené roku 1892

Kolem roku 1910 přijížděl do Zbynic na poutní slavnosti cizí kněz. Měl kázání. Říkal: "Byla matka a měla syna. Už mu bylo asi 9 let a ten syn byl němý. Přišla sem do zbynického kostela, tam klečela před Pannou Marií a modlila se. Ten chlapec stál vedle ní a první jeho slova byla: Maminko, ta Panna Maria je krásná! Ta matka radostí, že se jí syn uzdravil, zaslíbila, že ho dá na kněze. A tak se také stalo. Byl to bývalý pan farář Malý, můj strýc."

Spisovatel Jindřich Šimon Baar napsal knížku K Bohu. Je o čase, kdy přistěhovalci zabírali prérie a osidlovali Ameriku. V knize se zmiňuje o tom, že mezi Čechy působil kněz, jmenoval se Malý. Domníváme se, že to byl kněz, který byl ve zbynickém kostele zázračně uzdraven. Je skoro jisté, že musel pocházet z blízkého okolí Zbynic, protože tenkrát nejezdila auta ani vlaky a těžko by šla matka zdaleka s tak malým chlapcem. Budiž to vzpomínkou pro budoucí generace a povzbuzením, že Zbynická Panna Maria je mocná přímluvkyně a pomocnice.

Pramen: vysvětlující tabule u kostela ve Zbynicích