Navigace

Obsah

Projekt MAP a jeho účel

Cílem Místního Akčního Plánu rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15let pro ORP Horažďovice je postupné zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách pomocí podpory spolupráce se zřizovateli, školami a ostatními aktéry ve vzdělávání. Hlavním přínosem MAP je navržení aktivit pro zlepšení kvality a inkluzivity vzdělávání. Byl vytvořen realizační tým a Řídící výbor, který schvaluje veškeré navrhované aktivity a strategické dokumenty, které vzniknou v průběhu trvání projektu.

 

Zprávy

Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Místopředsedkyně MAS Pošumaví z.s. a zároveň předsedkyně řídícího výboru projektu MAP v ORP Horažďovice Ing. Hana Kalná podepsala s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty. celý text

ostatní | 16. 1. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Jednání o MAP II v Městské knihovně Horažďovice

Pracovní schůzky v Horažďovicích k MAP II

Ve čtvrtek 4.1.2018 se v Městské knihovně v Horažďovicích a v Městském muzeu v Horažďovicích uskutečnilo další kolo jednání k přípravě místních akčních plánů II. celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Tématické setkání Horažďovice MAP 2017

Pracovní schůzka MAP v Horažďovicích

Ve čtvrtek 23.11.2017 se v Městské knihovně v Horažďovicích uskutečnila pracovní schůzka, jejímž hlavním účelem bylo připravit náměty na akce určené dětem a mládeži především za účelem rozvoje čtenářství. celý text

ostatní | 23. 11. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Řídící výbor 14. 6. 2017

3. jednání Řídícího výboru v Horažďovicích

Dne 14. 6. 2017 proběhlo v pořadí již třetí setkání členů Řídícího výboru v zasedací místnosti Městského úřadu v Horažďovicích. celý text

ostatní | 16. 6. 2017 | Autor: Ing. Radka Schusterová
Pozvánka na pasování dětských čtenářů

Pasování dětských čtenářů na "Rytíře Řádu čtenářského"

Dne 8. června 2017 jsme byli pozváni na akci Městské knihovny Horažďovice na pasování dětských čtenářů na „Rytíře Řádu čtenářského“, které se uskutečnilo v sále městského muzea. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor: Ing. Radka Schusterová
Pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání

Pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání

7. června 2017 proběhla na škole ZŠ Blatenská 310 pracovní skupina na podporu inkluze. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor: Ing. Radka Schusterová
setkání v Městské knihovně v Horažďovicích

Tematické setkání v Městské knihovně v Horažďovicích

V úterý 30. května 2017 od 16 hodin proběhlo v sále knihovny v Horažďovicích setkání pracovnic knihovny s pedagožkami mateřských škol a 1.-3. ročníků základních škol. celý text

ostatní | 1. 6. 2017 | Autor: Ing. Radka Schusterová
PS matematická a finanční gramotnost

Pracovní skupina "Matematická a finanční gramotnost"

Dne 18. května t. r. proběhla v pořadí další pracovní skupina zaměřená na matematickou a finanční gramotnost. celý text

ostatní | 23. 5. 2017 | Autor: Ing. Radka Schusterová
Průběh jednání na pracovní skupině

Pracovní skupina "Zájmové a neformální vzdělávání"

Již v pořadí druhé setkání pracovních skupin proběhlo v Envirocentru Proud v Horažďovicích celý text

ostatní | 17. 5. 2017 | Autor: Ing. Radka Schusterová

Pracovní skupina "Čtenářská a jazyková gramotnost"

Dne 2. května 2017 proběhla v ZŠ Komenského v Horažďovicích pracovní skupina na téma čtenářská gramotnost a pregramotnost celý text

ostatní | 5. 5. 2017 | Autor: Ing. Radka Schusterová
Platforma k pracovním skupinám 1

Platforma k pracovním skupinám

Ve středu 15. března 2017 proběhla v ZŠ Blatenská Horažďovice platforma. celý text

ostatní | 17. 3. 2017 | Autor: Ing. Radka Schusterová
Řídící výbor MAP v ORP Horažďovice

II. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Horažďovice

Ve středu 18.1.2017 se v Horažďovicích uskutečnilo II. zasedání Řídícího výboru MAP pro oblast ORP Horažďovice. celý text

ostatní | 18. 1. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Setkání u kulatého stolu 4

Setkání u kulatého stolu v Horažďovicích

Dne 28. listopadu 2016 uspořádala MAS Pošumaví v ZŠ Komenského v Horažďovicích setkání u kulatého stolu na téma předškolního, základního a zájmového vzdělávání. celý text

ostatní, náš tip | 2. 12. 2016 | Autor: Ing. Radka Schusterová
#

Pozvánka na setkání "u kulatého stolu"

Zajímáte se o vzdělávání a zájmy Vašich dětí? celý text

ostatní, náš tip | 8. 11. 2016 | Autor: Ing. Radka Schusterová
#

Založení Řídícího výboru projektu MAP v území ORP Horažďovice

17.10.2016 se sešli v budově Městského úřadu Horažďovice zástupci veřejné správy, zřizovatelů škol, zástupci škol, rodičů dětí a žáků a některých neziskových organizací, aby založili Řídící výbor projektu MAP v ORP Horažďovice. celý text

ostatní | 24. 10. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek