Navigace

Obsah

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) pro obce s rozšířenou působností (ORP) Klatovy, Horažďovice a Sušice jsou dvouleté projekty realizované MAS Pošumaví.

V rámci každého projektu bude za širokého zapojení partnerů působících ve vzdělávání na území ORP  zpracován Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro toto území. MAP identifikuje klíčové problémy a stanoví rozvojové priority tak, aby s ohledem na konkrétní potřeby území, přispívaly k naplnění dlouhodobých záměrů vzdělávání (přehled najdete zde)a zlepšení kvality vzdělávání. Projekt by měl přispět ke zlepšení vzájemné spolupráce a koordinace subjektů působících ve formálním i v neformálním vzdělávání především dětí a žáků do 15 let.

Období realizace jednotlivých projektů:

  • projekt ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP KLATOVY  - registrační  č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000383 –  od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2018 

     

  • projekt ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP  SUŠICE – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000384 –  od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018 

     

  • projekt ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP HORAŽĎOVICE - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000379 – od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018

Zprávy

Lektor Josef Kubeš a účastníci semináře k Bakalářům

Bakaláři - projekt MAP pomáhá školám

Koordinátoři Místních akčních plánů dělají vše pro to, aby podporovali rozvoj škol a poskytovali jim co nejlepší služby. Proto vyslyšeli jejich přání a zorganizovali skolení k administrativnímu systému Bakaláři. celý text

ostatní | 20. 2. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Konference v zasedacím sále Kr. úřadu Plzeňského kraje

Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni

26. ledna 2017 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnila konference projektu SRP, která účastníkům představila aktuální stav a cíle projektu. Konference se zúčastnil i celý tým MAP z MAS Pošumaví. celý text

ostatní, náš tip | 30. 1. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Řídící výbor MAP ORP Nepomuk

Na Nepomucku schválili strategický rámec MAP pro ORP Nepomuk

Dne 23.11.2016 schválil Řídící výbor MAP ORP Nepomuk strategický rámec MAP do roku 2023. celý text

ostatní | 30. 11. 2016 | Autor: Ing. Radana Šašková

Rozhodujte o vzdělávání a budoucnosti dětí

Podrobnější informace k MAP a pozvánka na první společné veřejné akce celý text

náš tip | 5. 11. 2016 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová