Navigace

Obsah

   Pro oblast vzdělávání (formálního i neformálního) dětí a žáků do 15 let je možno využívat různých dotačních titulů z programů Evropské Unie, našich ministerstev, krajů i dalších subjektů, které se ale poměrně rychle v čase mění.

Zde si můžete stáhnout  aktuální dotační možnosti, o kterých víme.  Pokud  Vy víte o některých dalších, kontaktujte nás (map@masposumavi.cz), abychom mohli informace doplnit a šířit dále.  😊

Neuvádíme zde dotační programy jednotlivých měst či obcí, které jsou dostupné pouze pro omezenou skupinu osob.

Příklady toho, oč je možné v nejbližší době žádat:

- infrastruktura základních a mateřských škol, výstavba a obnova hřišť, tělocvičen,  zateplování či nucené větrání veřejných budov; úpravy školních zahrad MŠ a ZŠ,

- rozvoj polyfunkčních komunitních center,

- "měkké" projekty zaměřené na propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně vzdělávání pracovníků a zvyšování kompetencí žáků; podpora akcí organizací pracujících s dětmi, akcí škol, preventivních, ekovýchovných a jiných aktivit podporujících zdatnost dětí a mládeže včetně handicapovaných.

 

   

 

Zprávy

Dotační možnosti z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

Stáhněte si prezentaci o dotačních možnostech v rámci programu OPZ 2014-2020 a podejte žádosti na své potřeby. Např. výzva na rozšíření kapacity družin I. st. základních škol (tzv. dětské kluby) končí již 29. 9. 2017!!! celý text

ostatní, náš tip | 21. 9. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Výzva OP VVV - BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL - hledáte partnery????- schůzka 22.8.2017

 Pokusili jsme se vybrat důležité informace k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pod názvem výzvy se ukrývá možnost podávat do konce září projekty zaměřené na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.Jedná se o zavádění formativní hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, propojování formálního a neformálního vzdělávání a zvyšování kompetencí žáků pro rozvoj demokratické kultury.
Bližší informace o výzvě najdete v textu níže celý text

ostatní | 20. 8. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Aktuální dotační možnosti - PRÁZDNINY 2017

Aktuální dotační možnosti pro školské organizace a další subjekty zabývající se především vzděláváním dětí a žáků do 15 let jsou zaměřené na: rozvoj sportovní základny pro všechny, polyfunkčních komunitních center, infrastruktury škol, školních zahrad včetně lesních školek, podporu volnočasových, ekovýchovných a preventivních aktivit, ale také na propojování formálního vzdělávání s neformálním včetně vzdělávání pracovníků a jiné.
Uvedené výzvy mají termíny ukončení příjmu žádostí od poloviny srpna do listopadu 2017 !!!
celý text

ostatní, náš tip | 9. 8. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Podpora učebního oboru Řezník - uzenář

Členové MAS Pošumaví z.s. Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy a společnost MASO WEST s.r.o. přicházejí se zajímavou nabídkou pro žáky, kteří ukončují povinnou školní docházku. celý text

ostatní | 5. 12. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek

TANDEM-Koordinační centrum českoněměckých výměn mládežeVýměny pedagogů českých a bavorských mateřských škol a školních družin celý text

náš tip | 6. 11. 2016 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová