Navigace

Obsah

 „Animace škol a školských zařízení v OP VVV“ je jednou z aktivit projektu  MAS Pošumaví, z. s. schváleného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Týká se metodické pomoci ZŠ a MŠ při přípravě projektů se zjednodušeným vykazováním tzv. šablon. Plánovány jsou tyto činnosti:

 • školení pro žadatele a příjemce projektů - ZŠ a MŠ,
 • metodická pomoc a konzultační činnost při 
  • realizaci projektu,
  • zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • vypořádání připomínek k těmto zprávám,
  • zadávání dat do monitorovacího systému,
  • kontrole na místě,
  • ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

    

Metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon z hlediska věcného obsahu a vhodnosti pro školy v návaznosti na dotazníkové šetření MŠMT poskytuje NIDV pobočka Plzeň – Mgr. Lucie Holacká (holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606).

MAS Pošumaví bude poskytovat bezplatnou metodickou pomoc při administraci projektů dle zájmu škol a kapacitních možností pracovníků MAS (Ing. Kaufnerová - tel.  720 982 170 - kaufnerova@masposumavi.cz; Mgr. Haišman - tel. 720 982 171).

 

Zprávy

Výzva Šablony II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil v únoru 2018 výzvu č.02_18_063 s názvem Šablony II. Jedná se o výzvu nesoutěžního typu určenou všem MŠ, ZŠ, ZUŠ, školním družinám, školním klubům a střediskům volného času. Podávat žádosti o projekty lze až do 28. 6.2019. Realizace je určena na 2 roky. celý text

ostatní | 15. 6. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I - zhodnocení ukončené výzvy

Poslední den měsíce června nebyl nejen posledním školním dnem ale i poslední možností podání žádosti do výzvy č. 22 ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I vyhlášenou v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. Jak "naše" školy této šance využili najdete v následujícím článku. celý text

ostatní | 9. 8. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Rozvoj škol v Pošumaví – NEZAHOĎME ŠANCI - MAPy a Šablony

Blíží se termín 30. 6. 2017, což je poslední den na podání žádostí o podporu na projekty zjednodušeného financování tzv. šablony pro MŠ a ZŠ. Na dva roky si tak školy mohou zajistit financování personální podpory, potřebných školení pro pedagogické pracovníky či podpůrné aktivity pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Více se dočtete v následujícím článku. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Seznam mateřských a základních škol pro animaci v rámci MAS Pošumaví z.s.

V přiloženém souboru je přehled všech škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na území MAS Pošumaví z.s., včetně kontaktních údajů. Tyto školy mohou být zahrnuty do čerpání finančních prostředků na animace v případě úspěšného schválení strategie CLLD. celý text

ostatní | 13. 7. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek